KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Rekrutacja 

Rekrutacja na Studia Podyplomowe rozpocznie się 16 września 2013 r.

 

UWAGA:  Rekrutacja na studia podyplomowe w ramach projektu „Wzmocnienie Potencjału Dydaktycznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie”    NIE WYMAGA wnoszenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Studia podyplomowe skierowane są do osób z wykształceniemwyższym (pracujących w różnych działach gospodarki lub niepracujących) którzy chcą podnieść, uzupełnić lub dostosować swoje kwalifikacje zawodowe do potrzeb rynku pracy.

Słuchaczem studiów podyplomowych może być osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich).

 

Rejestracja krok po kroku

 1. Wejdź na stronę https://erk.ur.krakow.pl  i załóż nowe konto. Jako typ konta wybieramy konto do rejestracji na studia niestacjonarne.
 2. Wprowadź i zatwierdź dane w zakładkach:  dane osobowe, szkoła średnia, wykształcenie wyższe
 3. W menu po lewej stronie wybierz pozycję: Wybierz studia
 4. W parametrach wyszukiwania jako Wydział wybierz Centrum Transferu Technologii. Resztę pól pozostaw bez zmian.  Naciśnij szukaj.
 5. Zostanie wyświetlona lista studiów podyplomowych dostępnych w ramach projektu. Wybierz interesujące Cię studia.
 6. W prawym górnym rogu karty studiów wybierz przycisk  ZAREJESTUJ SIĘ (przycisk nie pojawi się jeśli nie jesteś zalogowany do swojego konta!).
 7. Potwierdź adres do kontaktu i dokończ rejestrację poprzez dwukrotne zaakceptowanie oświadczeń. 
 8. GRATULUJEMY  !!  Dokonałeś rejestracji.  Pobierz teraz Podanie ERK wydrukuj je i wraz z podanymi załącznikami dostarcz do naszego biura:

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  31-120 Kraków
  Al. Mickiewicza 21 p.nr 4. Dokumenty przyjmuje p. Marta Ledwoń

 

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013       Polityka cookies