KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

W dniu 13 stycznia 2014 r. rozpoczęła się II rekrutacja na studia podyplomowe „Systemy jakości biopaliw”

Studia podyplomowe „Systemy jakości biopaliw” mają charakter teoretyczno-praktyczny i przeznaczone są dla osób zainteresowanych sposobami oceny jakości biopaliw jak również surowców do ich produkcji. Tematyka studiów pozwoli zapoznać się słuchaczowi ze standardami jakości biopaliw będącymi jednym z najważniejszych narzędzi wzmacniających tworzący się rynek biopaliw. Nowo wdrażane systemy jakości, stając się swoistą platformą porozumienia pomiędzy producentem a odbiorca, pozwalają na usprawnienie obrotu biopaliwami.
Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności obejmujące zagadnienia związane z:

  • technologiami pozyskania surowców,
  • technologii przetwarzania biomasy na paliwa (ciekłe, stałe i gazowe),
  • zagadnieniami dotyczącymi  aspektów finansowych przedsięwzięć związanych z produkcją wysokojakościowych biopaliw,
  • systemami oceny jakości surowców oraz biopaliw.

            Słuchaczom przekazana zostanie również najnowsza wiedza z zakresu polskiego i europejskiego prawodawstwa związanego z produkcją paliw oraz energii z biomasy, a także informacje dt. możliwości wsparcia finansowego w/w przedsięwzięć.
Zdobyta przez absolwentów wiedza oraz umiejętności mogą zostać wykorzystane w późniejszej pracy zawodowej związanej między innymi z:

  • wdrażaniem i prowadzeniem systemów oceny jakości w obrocie biopaliwami.
  • nadzorowaniem i techniczną obsługą linii produkcyjnych biopaliw,
  • zakładaniem i prowadzeniem własnych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i przetwarzaniem biomasy na cele energetyczne,
  • pracą w jednostkach samorządów lokalnych oraz innych jednostkach doradztwa rolniczego i przemysłowego mających związek z rozwojem rynku energii odnawialnej,
  • edukacją z zakresu energetyki odnawialnej przez osoby posiadających uprawnienia pedagogiczne.

      Zajęcia dydaktyczne prowadzą nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz specjaliści z sektora przemysłowego.

I EDYCJA
Lista osób przyjętych
Harmonogram zajęć - semestr I
Harmonogram zajęć - semestr II

II EDYCJA

Lista osób przyjętych

Harmonogram zajęć - semestr I

Harmonogram zajęć - semestr II

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013       Polityka cookies