KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

W dniu 13 stycznia 2014 r. rozpoczęła się II rekrutacja na studia podyplomowe "Technologie energetycznego wykorzystania roślin". 

Studia podyplomowe „Technologie energetycznego wykorzystania roślin” mają charakter teoretyczno-praktyczny i są przeznaczone dla osób zainteresowanych wykorzystaniem roślin na cele energetyczne. Studia pozwolą zapoznać się słuchaczowi z tematyką dotyczącą rodzajów i źródeł biomasy wykorzystanej do produkcji biopaliw. Słuchacz zdobędzie wiedzę na temat gatunków roślin energetycznych dotyczącą uprawy, sposobów ich wykorzystania oraz zagrożeń płynących z tego typu działalności (gatunki obce, monokultury itp.) W ramach prowadzonych zajęć przedstawiona zostanie polityka unijna dotycząca stosowania biomasy w energetyce zarówno zawodowej jak i indywidualnej. Planowane zajęcia z przedsiębiorczości dadzą słuchaczom podstawy pozwalające na zakładanie działalności związanej z produkcją biomasy dla energetyki. 
Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności obejmujące zagadnienia związane z:

  • zakładaniem plantacji i doborem roślin w uprawach energetycznych,
  • wyborem technologii prowadzenia uprawy oraz zbioru biomasy,
  • wyborem technologii przetwarzania biomasy na paliwo,
  • sporządzaniem planów finansowych przedsięwzięć,
  • planowaniem logistyki biopaliw na rynkach lokalnych oraz krajowych.

           
Zdobyta przez absolwentów wiedza oraz umiejętności mogą zostać wykorzystane w późniejszej pracy zawodowej związanej między innymi z:

  • zakładaniem i prowadzeniem własnych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją biomasy na cele energetyczne,
  • pracą w jednostkach samorządów lokalnych oraz innych jednostkach doradztwa rolniczego i przemysłowego mających związek z rozwojem rynku energii odnawialnej,
  • edukacją z zakresu energetyki odnawialnej przez osoby posiadających uprawnienia pedagogiczne.

Zajęcia dydaktyczne prowadzą nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz specjaliści z sektora przemysłowego.


Harmonogram zajęć
Harmonogram zajęć - II semestrLista osób przyjętych (I nabór)
Lista osób przyjętych (II nabór)

TERMINY ZJAZDÓW

II semestr II nabór

4-5.10.2014

22-23.11.2014

29-30.11.2014

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013       Polityka cookies