KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Zasadniczym celem studiów jest poszerzenie posiadanej wiedzy i umiejętności dotyczących zasad funkcjonowania środowiska przyrodniczego i układów ekologicznych oraz oddziaływania organizmów na środowisko i środowiska na organizmy. Tematyka zajęć dotyczyć będzie wpływu szeroko pojętej działalności antropogenicznej na stan poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego. Wykazanie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy tą działalnością a zagrożeniami dla środowiska przyrodniczego pozwoli na zrozumienie wzajemnych powiązań oraz metod ograniczania i przeciwdziałania negatywnym skutkom tej działalności. Uczestnicy studiów podyplomowych otrzymają wiedzę dotyczącą różnych aspektów produkcji, w tym rolniczej, mogących stanowić uciążliwość lub nawet bezpośrednie zagrożenie dla stanu środowiska przyrodniczego, a także sposobów zapobiegania ich powstawaniu, w aspekcie produkcji „zdrowej żywności” (wyprodukowanej w warunkach naturalnych ekologicznych, w zdrowym, wolnym od nadmiernych zanieczyszczeń środowisku). Słuchacze poznają przepisy prawne oraz aspekty ekonomiczne dotyczące ochrony środowiska, zdobędą umiejętności oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz zarządzania projektami. Zapoznają się z zasadami gospodarki odpadami i poznają technologie ich utylizacji. Poruszone będą treści dotyczące etyki w ochronie środowiska. W ramach zajęć realizowane będą wyjazdy terenowe do instytucji związanych z ochroną środowiska.Lista osób przyjętych

Technologie w ochronie środowiska - harmonogram semestr I
Technologie w ochronie środowiska - harmonogram semestr II

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013       Polityka cookies