KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Celem kształcenia na Studiach Podyplomowych „Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem w przemyśle spożywczym” jest zapoznanie Słuchaczy z najnowszymi zasadami systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz zarządzania jakością zgodnie z normami serii ISO 22000 oraz 9000, a także zagadnieniami związanymi z systemami GMP, GHP (opartymi na standardzie PAS 220:2008), HACCP, BRC, IFS i GlobalGAP. Program studiów obejmuje również zagadnienia związane z jakością żywności, opakowalnictwem i logistyką, zarządzaniem środowiskowym, prawem żywnościowym, podstawami marketingu oraz zarządzania przedsiębiorstwem przemysłu spożywczego. Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych magisterskich, inżynierskich i licencjackich pracujących na stanowiskach kierowników produkcji i laboratoriów, technologów oraz kadry technicznej związanej z zarządzaniem bezpieczeństwem, produkcją, kontrolą i oceną jakości żywności, do nauczycieli szkół przemysłu spożywczego i pracowników instytucji związanych z urzędową kontrolą żywności.


Lista osób przyjętych

Podział na grupy
Grupa I
Grupa II

Harmonogram zajęć - semestr I
Harmonogram zajęć - semestr II
Program zajęć

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013       Polityka cookies