KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie uczestników z ekologiczną technologią produkcji surowca zielarskiego przeznaczonego do produkcji preparatów roślinnych (leki roślinne, nutraceutyki, kosmeceutyki), przetwórstwa spożywczego, a także z wykorzystaniem roślin zielarskich w gospodarce pasiecznej oraz ekologicznej ochronie roślin (gospodarstwa warzywnicze, sadownicze, roślin ozdobnych).

Uprawa i przetwórstwo zielarskie w Polsce stają się dziedzinami o określonym znaczeniu gospodarczym. W uprawie znajduje się obecnie ponad 70 gatunków roślin leczniczych, a około 100 gatunków jest pozyskiwanych ze stanowisk naturalnych. Wzrastające wymagania jakościowe surowca (standaryzacja), a przede wszystkim ograniczenia wynikające z ochrony roślin i środowiska naturalnego przemawiają za wprowadzeniem wyłącznie kontrolowanych plantacji roślin zielarskich, prowadzonych systemem ekologicznym.
Znaczenie projektu to wykształcenie wyspecjalizowanej kadry promującej uprawę ziół, o wysokich walorach jakościowych. Ponadto uczestnicy posiądą wiedzę pozwalającą na prowadzenie i zarządzanie polową produkcją roślin zielarskich w systemie ekologicznym oraz zarządzanie jakością.Lista osób przyjętych
Plan zajęć - semestr I
Plan zajęć - semestr II
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013       Polityka cookies