KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Agroecology jest nowoczesnym spojrzeniem na rolnictwo, w którym brane są pod uwagę nie tylko aspekty ekonomiczne, ale również szeroko rozumiane potrzeby ekologiczne agrocenoz i terenów sąsiadujących. Współczesny rolnik powinien posiadać zaawansowaną wiedzę o roślinach i zwierzętach na terenach rolniczych i być świadomym zależności pomiędzy organizmami a środowiskiem naturalnym. Zastosowanie zasad ekologii w rolnictwie jest gwarancją produkcji zdrowej i bezpiecznej żywności. Podczas realizacji programu studiów Absolwent zdobędzie wiedzę na temat:

  • rolnictwa ekologicznego,
  • wpływu działalności rolniczej na środowisko,
  • zrównoważonej produkcji żywności,
  • wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich oraz
  • ekonomicznych aspektów tych procesów.

Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim, co umożliwi studentom nabycie kompetencji w zakresie posługiwania się tym językiem na poziomie profesjonalnym, a co za tym idzie zwiększenie możliwości zatrudnienia w instytucjach Unii Europejskiej i krajowych.
Studia Podyplomowe Agroecology przeznaczone są dla osób posiadających ukończone studia I lub II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska, Rolnictwo lub pokrewnych, pragnących:

  • rozszerzyć swoją wiedzę z agroekologii oraz
  • nabyć umiejętności językowe i fachowe słownictwo, niezbędne do pracy w instytucjach krajowych oraz Unii Europejskiej.

Lista osób przyjętych

Terminy zjazdów
Plan zajęć - semest I
Plan zajęć - semestr II

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013       Polityka cookies