KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Celem kształcenia na Studiach Podyplomowych „Nowe trendy w ocenie jakości i bezpieczeństwa żywności przetworzonej” jest zapoznanie Słuchaczy z nowoczesnymi metodami analizy instrumentalnej służącymi do oceny jakości i bezpieczeństwa żywności przetworzonej. Program studiów obejmuje również zagadnienia związane z analizą sensoryczną, zanieczyszczonymi i zafałszowaniami żywności oraz proekologicznymi technologiami utylizacji odpadów. Słuchacze zostaną także zapoznani z systemem akredytacji laboratoriów badawczych i wzorcujących w Polsce i na świecie. Otrzymają certyfikaty potwierdzające znajomość Systemu Zarządzania Laboratorium wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2007.
Studia Podyplomowe kierowane są do absolwentów studiów wyższych magisterskich, inżynierskich i licencjackich pracujących w sektorze przemysłu spożywczego, laboratoriach badawczych oraz jednostkach nadzoru nad żywnością.
Szczegółowy program studiów realizowany jest w 15 przedmiotach: (1) aktualne systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności; (2) przetworzona żywność a jakość; (3) zanieczyszczenia technologiczne żywności; (4) analiza sensoryczna w ocenie jakości żywności; (5) nowoczesne techniki analityczne; (6) nowe trendy w ocenie zafałszowań żywnośc; (7) metody przygotowania próbek w ocenie jakości żywności; (8) metody elektroforetyczne w analizie żywności; (9) zastosowanie spektrometrii mas w oznaczaniu ksenobiotyków; (10) techniki chromatograficzne w analizie żywności; (11) atomowa spektrometria absorpcyjna w ocenie jakości żywności; (12) stabilność cech fizyko-chemicznych żywności przetworzonej; (13) ekologiczne technologie utylizacji odpadów; (14) bezpieczeństwo mikrobiologiczne żywności; (15) nadzór nad żywnością i obejmuje 135 godzin wykładów oraz 85 godzin ćwiczeń (w tym 15 godzin ćwiczeń terenowych). Dodatkowo 25 godzin przewidziano na e-learning (platforma internetowa).
Wykłady realizowane będą w 2 grupach po 30 osób (łączny nabór 60 osób), ćwiczenia w 6 grupach 10 osobowych (ze względu na specyfikę przedmiotu i możliwość jednoczesnego dostępu słuchaczy do urządzeń lab.).Podział na grupy:
Lista osób przyjętych
Nowe trendy w ocenie jakości i bezpieczeństwa żywności przetworzonej - Grupa I ( A )
Nowe trendy w ocenie jakości i bezpieczeństwa żywności przetworzonej - Grupa II ( B )

Szczegółowy program studiów podyplomowych

UWAGA !!

Zmiana terminu zajęć

Nowe trendy w ocenie jakości i bezpieczeństwa żywności przetworzonej, zajęcia  grupy B na najbliższym zjeździe 14-15 grudnia zaczynają się w SOBOTĘ o godz. 8 rano.

Harmonogram zajęć NTwOJiBZP_zjazd II grupaA
Harmonogram zajęć NTwOJiBZP_zjazd II grupaB
Harmonogram zajęć NTwOJiBZP_zjazd III grupaA
Harmonogram zajęć NTwOJiBZP_zjazd III grupaB
Harmonogram zajęć NTwOJiBZP_zjazd IV grupaA
Harmonogram zajęć NTwOJiBZP_zjazd IV grupaB
Harmonogram zajęć NTwOJiBZP_zjazd V grupaA
Harmonogram zajęć NTwOJiBZP_zjazd V grupaB
Harmonogram zajęć NTwOJiBZP_zjazd VI grupaA
Harmonogram zajęć NTwOJiBZP_zjazd VI grupaB
Harmonogram zajęć NTwOJiBZP_zjazd VII grupaA
Harmonogram zajęć NTwOJiBZP_zjazd VII grupaB
Harmonogram zajęć NTwOJiBZP_zjazd VIII grupaA
Harmonogram zajęć NTwOJiBZP_zjazd VIII grupaB
Harmonogram zajęć NTwOJiBZP_zjazd IX grupaA
Harmonogram zajęć NTwOJiBZP_zjazd IX grupaB

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013       Polityka cookies