KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
2015-01-12Pragniemy poinformować, że dyplomy ukończenia studiów podyplomowych „Nowe trendy w ocenie jakości i bezpieczeństwa żywności przetworzonej” będą gotowe w dniu 20.01.2014 r. Dyplomy będzie można odebrać osobiście w biurze Centrum Transferu Technologii, Al. Mickiewicza 21, pokój nr 4 w godzinach 7.30 – 15.30. Jeżeli życzą sobie Państwo, aby przesłać dyplom drogą pocztową proszę o informację na adres mailowy: a.kasprzak@ur.krakow.pl wraz ze wskazaniem adresu, na który mamy wysłać dyplom i kierunku studiów.
2014-10-07

Zmiana harmonogramu zajęć z zakresu przedsiębiorczości

Technologie energetycznego wykorzystania roślin 1 edycja
21-23.11.2014

Systemy jakości biopaliw 2 edycja
10 osób – 8-9.11.2014
20 osób – 28-30.11.2014

Technologie energetycznego wykorzystania roślin 2 edycja
15 osób – 24-26.10.2014
7 osób – 7-9.11.2014

Zajęcia będą odbywać się w budynku głównym Uniwersytetu (al. Mickiewicza 21)

2014-10-07

WARSZTATY DLA KADRY AKADEMICKIEJ

Ruszyła rekrutacja do udziału w warsztatach podnoszących kompetencje dydaktyczne kadry akademickiej.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych można składać w biurze projektu w pok. nr 4 (al. Mickiewicza 21)

Więcej informacji w zakładce Kompetencje dydaktyczne

2014-09-25

STAŻ ZAGRANICZNY

W związku z rezygnacją jednego pracownika naukowego z uczestnictwa w zagranicznym stażu naukowym podnoszącym kompetencje dydaktyczne, biuro projektu otwiera dodatkowy nabór w ramach projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie” Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć u pani Marty Ledwoń, p. 4

2014-09-25

Pragniemy poinformować, że zajęcia z zakresu przedsiębiorczości dla studentów studiów podyplomowych będą realizowane w następujących terminach:

Technologie energetycznego wykorzystania roślin 1 edycja
17-19.10.2014

Systemy jakości biopaliw 2 edycja
10 osób – 7-9.11.2014
20 osób – 14-16.11.2014

Technologie energetycznego wykorzystania roślin 2 edycja
15 osób – 24-26.10.2014
7 osób – 7-9.11.2014

Informacje na temat godzin zajęć oraz ich lokalizacji otrzymacie Państwo drogą emailową

2014-09-19Informujemy, iż świadectwa ukończenia studiów podyplomowych „Technologie w ochronie środowiska i retardacja jego zasobów”, „Agroecology”, „Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem w przemyśle spożywczym” są już gotowe. Dyplomy będzie można odebrać osobiście w biurze Centrum Transferu Technologii, Al. Mickiewicza 21, pokój nr 4 w godzinach 7.30 – 15.30. Jeżeli życzą sobie Państwo, aby przesłać dyplom drogą pocztową proszę o informację na adres mailowy: a.kasprzak@ur.krakow.pl wraz ze wskazaniem adresu, na który mamy wysłać dyplom i kierunku studiów. Świadectwa będziemy wydawać do dn. 31 października. Po tym terminie nieodebrane świadectwa zostaną wysłane pocztą na adres podany przy rekrutacji.
więcej
Wrzesień 2013
16 - 30 Września 2013 Rekrutacja na studia podyplomowe
więcej
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013       Polityka cookies