KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Program podnoszenia kompetencji dydaktycznych Kadry Akademickiej Uniwersytetu Rolniczego w formie warsztatów, specjalistycznych kursów językowych oraz indywidualnych konsultacji językowych. (227 osób)

Zajęcia podnoszące poziom znajomości języka angielskiego:

  • Specjalistyczny kurs języka angielskiego (zajęcia w grupach)– 32 osoby (4 grupy po max 8 osób)
  • Indywidualne konwersacje ze specjalistycznego języka angielskiego dla pracowników prowadzących zajęcia dydaktyczne w wieku „45+” z obszarów 7,8, 10 Strategia Europa 2020- 60 osób (celem konwersacji jest indywidualne podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego, w tym pogłębienie indywidualnych umiejętności praktycznego posługiwania się językiem naukowo- technicznym, w prowadzonych zajęciach dydaktycznych).

Regulamin kursów z jezyka angielskiego dla pracowników UR

 


Program podnoszenia kompetencji dydaktycznych Kadry Akademickiej Uniwersytetu Rolniczego w formie warsztatów, specjalistycznych kursów językowych oraz indywidualnych konsultacji językowych. (227 osób)

Rekrutacja trwa !

Warsztaty:

  • pt. „Aktywizujące metody nauczania z wykorzystaniem narzędzi informatycznych”– 45 osób (zajęcia w grupach 15-osobowych) w wymiarze godzin 24 godzin.
  • pt. „Warsztaty specjalistyczne kształcące umiejętności pracy z grupą”– 45 osób(zajęcia w grupach 15-osobowych) w wymiarze godzin 16 godzin.
  • pt. „Prowadzenie zajęć dydaktycznych w środowisku multikulturowym”– 45 osób(zajęcia w grupach 15-osobowych) w wymiarze godzin 16 godzin.

Zajęcia będą się odbywać w terminie od października do grudnia 2014 r., w trybie weekendowym. 

Regulamin

Formularz zgłoszenia uczestnika projektu

Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o posiadanym wykształceniu

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013       Polityka cookies