KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Program staży zagranicznych dla Kadry Akademickiej Uniwersytetu Rolniczego. (40 osób)

Celem zagranicznego wyjazdu stażowego jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja dzięki inwestycji w rozwój kompetencji i wiedzy pracowników dydaktycznych zaangażowanych w obszarze kształcenia 7, 8 i 10 Strategia Europa 2020 czyli Energetyki i pozyskiwania surowców dla energetyki, Inżynierii/Ochrony środowiska, Zarządzania i technologii produkcji w obszarze przemysłu w tym budowlanego, chemicznego, przetwórstwa, nauk rolniczych).
Realizacja staży w wiodących ośrodkach zagranicznych umożliwi podniesienie umiejętności Kadry Akademickiej w zakresie opracowania innowacyjnego programu dydaktycznego, zapoznaniem się z metodą wdrażania nowych metod dydaktycznych, uaktualnienie wiedzy, poznanie metod pracy różnych zespołów dydaktycznych oraz wymiana doświadczeń, jak również promocja uczelni za granicą.
Staże zagraniczne w wiodących ośrodkach zagranicznych są przewidziane do realizacji dla 40 Uczestników Projektu.
Staże zagraniczne mogą być realizowane tylko w wiodących ośrodkach zagranicznych na terenie Europy (z wyłączeniem: Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Albanii).

DOKUMENT REKRUTACYJNE DO POBRANIA NA STAŻ

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013       Polityka cookies